People

Director

Tin Lun LAM

BEng (CUHK), PhD (CUHK), IEEE Senior Member

Assistant Professor – Presidential Young Fellow, School of Science and Engineering, the Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Executive Deputy Director, National-local Joint Engineering Laboratory of Robotics and Intelligent Manufacturing

Director, Center for Intelligent Robots, Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society

tllam@cuhk.edu.cn | tinlun.lam@ieee.org

Linkedin | Google Scholar | ORCID | Scopus ID

Personal Website: https://sites.google.com/site/lamtinlun

Researchers

Fuqin DENG
PhD (HKU)
Junjie HU
PhD (TohokuU)
Yuan GAO
PhD (UppsalaU)
Tianwei ZHANG
PhD (UTokyo)

Students

Guanqi LIANG
Zhonghao ZHAO
Qiu ZHENG
Haobo LUO
Chenyu BAO
Yuming LIU
Liguang ZHOU
Rong OU
Yuxiao TU
Xinzhuo LI
Di WU
Peiqi WANG

Research Assistants / Engineers

Lin WANG
Jindi ZHANG

Alumni

Lijun ZONG
Associate Professor
Northwestern Polytechnical University
Jiatao DING
Postdoctoral Researcher
TU Delft
Yue WANG
Chongxi MENG
Robotics Specialist
CEDD HKSAR
Da ZHAO
PhD Student
CUHK
Lvcheng XIE
Physics Engine Developer
miHoYo
Yan GAO
Robotics Specialist
CEDD HKSAR
Jingtao TANG
PhD Student
Simon Fraser University
Ming LI
PhD Student
Eindhoven University of Technology
Junxi YANG
MPhil Student
HKUST (Guangzhou)
Xiyue GUO
PhD Student
Zhejiang University
Junfeng CHEN
PhD Student
Peking University
Zhangjie TU
Robotics Engineer
Flexiv
Yueqian LIU
Huayan ZHANG
PhD Student
Ritsumeikan University
Xiaoyu ZHANG
Research Scientist
Bosch Research
Yuhongze ZHOU
MPhil Student
McGill University
Bo MIAO
PhD Student
University of Western Australia
Shuai ZHAO
PhD Student
University of Technology Sydney

© 2023 Freeform Robotics. All rights reserved.